Δελτίο Καιρού

O καιρός σήμερα
 Σύλλογος
Ζουρτσάνων

Του Βασίλη Ν. Σαλακά, Επίτιμου Δικηγόρου

Συνέχιση δημοσίευσης των επομένων 40 δελφικών παραγγελμάτων

Όπως στα δύο προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας ανέφερα, τα δελφικά παραγγέλματα αποδίδονται στους επτά σοφούς της αρχαιό­τητας, δηλαδή στους: Θαλή τον Μιλήσιο, Πιττακό το Μυτιληναίο, Βία τον Πριηνέα, Κλεόβουλο τον Ρλιδιο, Σόλωνα τον Αθηναίο, Πε­ρίανδρο τον Κορίνθιο και Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.

Ήταν τόσος ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων για τους σο­φούς αυτούς άνδρες, ώστε ο Πίνδαρος, ο μέγιστος λυρικός ποιητής της αρχαιότητας (522 π.Χ.), δεν τους θεωρεί ως γέννημα ανθρώπων, τους δέχεται ως γιούς του Ήλιου, που με την ίδια με αυτόν ακτινο­βολία, φώτισαν την ανθρωπότητα και την καθοδήγησαν στην οδό του καθήκοντος και της αρετής.

Και είναι πράγματι τόσο μεγάλη η επίδραση, που είχε στους με­ταγενέστερους η θείας έμπνευσης βραχύλογη διδασκαλία τους, ώστε να αποτελέσει σταθμό για την περαιτέρω πνευματική εξέλιξη και διά­πλαση του χαρακτήρα των ανθρώπων, να θεωρείται δε ακόμη και σή­μερα, έπειτα από 28 αιώνες ως η πρώτη πνευματική πηγή, από την ο­ποία ξεπήδησε η αληθινή έννοια του δικαίου, της ισότητας και της η­θικής.

ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ....................... Να κρίνεις δίκαια

ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙΝ................... Να χρησιμοποιείς τα αγαθά με σύ­νεση (να μη είσαι σπάταλος)

ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ.... Να κρίνεις χωρίς να δωροδοκείσαι

ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ................... Να μη κατηγορείς κάποιο, πίσω α­πό την πλάτη του (απόντα)

ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ......................... Να μιλάς, όταν γνωρίζεις

ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ.................... Να μην είσαι βίαιος

ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ...................... Να ζεις χωρίς να λυπάσαι

ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΟΣ.................... Να μιλάς με πραότητα

ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ                  Να ολοκληρώνεις κάτι χω­ρίς να δειλιάζεις

ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ............. Να έχεις ένα καλό λόγο για όλους

ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ........ Να μην αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου

ΓΛΩΤΤΗΣ ΑΡΧΕ.................... Να κυριαρχείς στη γλώσσα σου

ΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ................ Να ευεργετείς τον εαυτό σου

ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ....... Να είσαι ευπροσήγορος

ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ........ Να αποκρίνεσαι την κατάλληλη στιγμή

ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ'ΕΥΚΛΕΙΑΣ......... Να αγωνίζεσαι με δόξα

ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ...... Να πράττεις χωρίς να μετανιώνεις

ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ...... Όταν σφάλλεις, να ζητάς συγγνώμη

ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ............ Να προστατεύεις (κυριαρχείς) τα μάτια σου

ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ ............ Να αποφασίζεις την κατάλληλη στιγμή

ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΝ.......... Να δρας γρήγορα

ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ................. Να διαφυλάσσεις την φιλία

ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ............... Να είσαι ευγνώμων

ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ............... Να επιδιώκεις την ομόνοια

ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ............... Να μην αποκαλύπτεις τα μυστικά

ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ............... Να φοβάσαι το κατεστημένο

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ......... Να επιδιώκεις το συμφέρον

ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ.......... Να καλοδέχεσαι την ευκαιρία

ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ................. Να διαλύεις τις έχθρες

ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ............ Να αποδέχεσαι τα γηρατειά

ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ......... Να μην καυχιέσαι, όταν είσαι δυνα­τός

ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ................ Να καλλιεργείς την καλή φήμη

ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ............. Να αποφεύγεις την απέχθεια

ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ................ Να πλουτίζεις δίκαια

ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ...................... Να μισείς την κακία

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙΝ ΦΡΟΝΙΜΩΣ.... Να ριψοκινδυνεύεις με σύνεση

ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ...... Να μη κουράζεσαι ποτέ να μαθαίνεις

ΦΕΙΔΟΜΕΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΠΕ..... Να παραμένεις φειδωλός

ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΖΕ........ Να εκτιμάς τους χρησμούς

ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ ΑΓΑΠΑ........... Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις

Τα υπέροχα γνωμικά των επτά σοφών, τα οποία ο Παυσανίας ο­νομάζει «ωφελήματα» για τον ανθρώπινο βίο, όπως ανέφερα, οι Αρ­χαίοι ανέγραψαν στο τέμενος του Απόλλωνα στους Δελφούς «...Εν δε τω προνάω τω εν Δελφοίς, γραμμένα εισίν ωφελήματα ανθρώποις ες βίον, γραφήν δ' υπό ανδρών, ους γενέσθαι σοφούς λέγουσιν Έλλη­νες» (Παυσανίας, Χ, κδ' 857).

Add comment


Security code
Refresh